Outsourcing IT špecialistov a jeho vplyv na náklady

Medzi obľúbené stratégie znižovania nákladov spoločností sa v posledných rokoch stáva outsourcing IT špecialistov. Optimalizácia nákladov je len jednou z výhod, ktoré získate vďaka externým špecialistom. Pozitíva pre spoločnosti sú tiež operatívne a priaznivo ovplyvňujú celkovú ekonomiku i progres podniku.

Outsourcing IT špecialistov

Zníženie nákladov na interných zamestnancov

Hlavným dôvodom, prečo malé i väčšie spoločnosti pristúpia k prenájmu externých pracovníkov a vsadia na body leasing, je zníženie nákladov súvisiacich s interným tímom. Nejde len o mzdy pre zamestnancov, ale aj o čas a financie vložené do náboru, školení, dovoleniek alebo práceneschopnosti. Zamestnať interne IT špecialistu je skutočne finančne náročné, najmä ak ide o špecifické technológie. V takomto prípade prakticky nie je možné nájsť dostupných špecialistov na trhu práce. Outsourcing IT špecialistov umožní získať ihneď prístup k odborníkom bez dlhodobých záväzkov.

Zníženie prevádzkových nákladov

Z účtovného hľadiska je potrebné zdôrazniť, že výdavky na outsourcing IT špecialistov sa klasifikujú ako investičné náklady. To znamená, že tieto výdavky nie sú považované za bežné prevádzkové náklady, ale ako investície do zlepšenia a optimalizácie podnikových procesov. Uvedený rozdiel je kľúčový, pretože investičné náklady majú iný dopad na finančné výkazy spoločnosti.

Investičné náklady na outsourcing sa nezapočítavajú do nákladov na zamestnancov, ale do kapitálových výdavkov. Kapitálové výdavky môžu byť amortizované počas istého obdobia. Tento fakt pozitívne ovplyvní finančné ukazovatele vašej spoločnosti. Budete vykazovať nižšie prevádzkové náklady a navyše získate špecifické IT služby. Cena IT freelancera je tým pádom ešte nižšia a finančné zdravie spoločnosti lepšie.

Rýchlejší a efektívnejší progres

Okrem finančných aspektov prináša outsourcing IT špecialistov aj množstvo ďalších výhod. Jednou z nich je možnosť flexibilne reagovať na potreby trhu a rýchlo sa prispôsobiť moderným technológiám. Nemusíte však investovať do interného personálu, ktorému zveríte len kľúčové kompetencie. Špecializované úlohy vyriešite pomocou IT outsourcingu.

Čo pri body leasingu zvážiť

IT outsourcing je jedinečná služba, ktorá šetrí nielen čas, ale aj peniaze. Pomáha spoločnostiam k tomu, aby boli konkurencieschopné. Správne zvolený model outsourcingu prináša firmám strategické výhody v rýchlo sa meniacom technologickom prostredí. Na druhej strane prináša outsourcing IT špecialistov aj isté riziká. Ide napríklad o riziko straty kontroly nad kritickými IT procesmi. Je preto nevyhnutné vyberať si spoľahlivých a overených dodávateľov, ktorí majú dostatočné skúsenosti a referencie v danom odbore.

5/5 - (1 vote)
Facebook
Twitter

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *