Ako písať lepšie príkazy pre chatGPT (návod)

Po prečítaní tohto článku sa dozviete, ako vytvárať príkazy (výzvy, prompty), ktoré pomáhajú dosiahnuť lepšie výsledky jazykových modelov ako je ChatGPT.

Príkaz alebo prompt je jednoducho vstup, ktorým kŕmime jazykový model, a ten na základe neho reaguje. Preto je veľmi dôležité naučiť sa tvoriť lepšie prompty.

Robot píše na klávesnici

Pozrime sa ako na to!

Začnime jednoduchým príkladom.

Ak vaša výzva znie “Napíš príbeh o zajačikovi“, umelá inteligencia môže vytvoriť zaujímavý príbeh, ale môže sa uberať akýmkoľvek smerom.

Ak však vaša výzva znie: “Napíš srdcervúci krátky príbeh o odvážnom malom zajačikovi menom Fluffy, ktorý zachránil svojich lesných priateľov pred nebezpečnou líškou,” umelá inteligencia bude lepšie usmernená, aby vytvorila požadovaný príbeh. Vidíte ten rozdiel? ??

Prvky výzvy

Dovoľte mi, aby som sa s vami podelil o všeobecnú šablónu, ktorú možno použiť takmer v každom scenári.

Pri vytváraní príkazu zvážte tieto dôležité prvky: Rola, pokyn, kontext, vstup, výstup a príklady.

 1. Rola: Považujte ju za hru na hranie rolí, v ktorej dávate umelej inteligencii pokyn, aby sa “správala” ako určitá postava alebo subjekt. Môže to byť čokoľvek od detektíva riešiaceho záhadu až po prekladateľa jazykov.
 2. Pokyn: V tomto prípade hovoríte umelej inteligencii, čo má robiť. “Napíš báseň”, “Odpovedaj na túto otázku”, “Prelož tento text”, to všetko sú príklady inštrukcií. Je to váš “príkaz” pre AI.
 3. Kontext: Poskytujete pozadie alebo prostredie pre výzvu. Môže to zahŕňať cieľovú skupinu, štýl odpovede, časový rámec atď.
 4. Vstup: Ide o konkrétnu tému alebo obsah, na ktorý sa má umelá inteligencia zamerať. Je to veľmi dôležité, najmä keď vytvárate šablóny výziev.
 5. Výstup: Ako chcete reagovať? Môže mať podobu odsekov, odrážok, JSON, XML, tabuľky, zoznamu, grafu alebo inej štruktúry. Odpoveď umelej inteligencie môžete formovať podľa svojich potrieb.
 6. Príklad (nepovinné): Poskytnutie príkladu môže byť v niektorých scenároch užitočné, pretože môže pomôcť usmerniť výstup umelej inteligencie. Je to ako ukázať UI snímku toho, čo chcete.

Uveďme si teraz príklad s použitím týchto prvkov:

 • Úloha: Si profesionál na kvety – konkrétne na ruže
 • inštrukcia: Vytvor zoznam 10 článkov o ružiach pre môj blog.
 • Kontext: Názvy by mali byť pútavé a mali by mi pomôcť získať pozície vo vyhľadávačoch.
 • Vstup: Téma príspevku na blogu
 • Výstup: Chcem odpoveď v JSON formáte.

Všimnite si, že nie je potrebné použiť všetky prvky v každej výzve. Závisí to od vášho cieľového podnetu.

Úvahy o jazyku výzvy

Teraz, keď sme sa naučili základné prvky podnetov, je tu niečo rovnako dôležité, o čom musíme diskutovať – jazyk našich podnetov.

Nejde len o to, čo hovoríte, ale aj ako to hovoríte. Poďme sa ponoriť do niekoľkých tipov pre optimálny jazyk výzvy.

 1. Používajte jednoduchý jazyk: umelá inteligencia je inteligentná, ale oceňuje jednoduchosť. Vyhnite sa žargónu a zložitým výrazom, ktoré by mohli model zmiasť – buďte jednoduchí, ale presní.
 2. Buďte konkrétni: Buďte struční a jasne vyjadrite svoje očakávania a požadované výsledky. Podrobnosti sú vaším priateľom.
 3. Udržujte logickú štruktúru: Dobre organizovaná výzva je ako dobre označená cesta – umelá inteligencia sa v nej ľahšie orientuje a dosiahne požadovaný cieľ. Dbajte preto na to, aby vaše pokyny dodržiavali ucelený poriadok a štruktúru.
 4. Uveďte príklady: Uvádzanie príkladov môže byť ako ukazovanie mapy umelej inteligencii. Môže model nasmerovať na generovanie výsledkov, ktoré sa viac zhodujú s vašimi očakávaniami.

Tak ako každý jazyk, aj jazyk výziev umelej inteligencie je naučená zručnosť. Čím viac budete trénovať, tým plynulejšie sa naučíte.

? Pamätajte, že umenie komunikácie spočíva v tom, že viete, čo a ako povedať. A to isté platí aj pre konverzáciu s umelou inteligenciou.

Optimalizujte svoj výstup

Pri vytváraní výzvy musíte presne vedieť, aký výstup očakávate.

Preto je dôležité povedať ChatGPT alebo jazykovému modelu, čo očakávate. Ak napríklad chcete vrátiť zoznam, môžete svoj dotaz ukončiť napríklad takto: “Výstup: zoznam s odrážkami.”

Máme mnoho typov výstupov, ako sú zoznamy, HTML, tabuľka, SVG, jedna hodnota alebo to, čo nazývam funkčná výzva .

Napríklad nasledujúca výzva bude analyzovať sentiment vety a vráti jednu hodnotu Pozitívny, Negatívny alebo Neutrálny.

Výzva:

Analyzuje sentiment zadanej vety a vráti výsledok, pričom výstupom musí byť len jedno slovo: pozitívny, negatívny alebo neutrálny: Som šťastný

A tu je výsledok:

OpenAI - odpoveď

Vyskúšajte to!

Tu je zoznam ďalších výstupných formátov, ktoré môžete vyskúšať:

 • Tabuľka
 • Zoznam s odrážkami
 • Číslovaný zoznam
 • Veta
 • Odsek
 • Nadpis
 • Podnadpis
 • Titulky
 • Citácia
 • Výzva na akciu
 • Dopis
 • Recept
 • Častto kladené otázky (FAQ)
 • Chat
 • Tweet
 • Kód
 • HTML

A mnoho ďalších…

Dodatočné tipy na podnety

Doplním vaše vedomosti o niekoľko tipov odborníkov na príkazy.

1 – Prístup krok za krokom: Niekedy môžete chcieť, aby model uvažoval krok za krokom. Napríklad môžete chcieť, aby “Najprv identifikoval problém. Po druhé, analyzoval príčinu. Po tretie, navrhol riešenia.” Vďaka tomu je vaša výzva štruktúrovanejšia a pre umelú inteligenciu je jednoduchšie ju sledovať a získať presnejšie a správnejšie výsledky.

Príklad výzvy:

Tri vypínače mimo miestnosti zodpovedajú trom žiarovkám v miestnosti. Vypínače môžeš prepínať, ako chceš, ale do miestnosti môžeš vstúpiť len raz. Ako zistíš, ktorý vypínač zodpovedá ktorej žiarovke? premýšľaj krok za krokom.

2.- Zabezpečenie správnych odpovedí: Niekedy môžete do výzvy pridať riadok, aby ste zaistili správnosť a obmedzili halucinácie, napríklad: “Uistite sa, že vaša odpoveď je správna a založená na známych faktoch.”

Príklad:

Kto prvý vystúpil na Mesiac? Uisti sa, že vaša odpoveď je správna a založená na známych faktoch.

3 – Čakanie na pokyn: Pri interaktívnych úlohách môžete chcieť, aby model pred poskytnutím odpovede počkal na pokyn, napríklad: “Neodpovedaj, kým nepoviem “Ďalej”.”

Chcem, aby ste napísal skript v jazyku python, ktorý vyhľadáva informácie o [téma] na webe, poskytnem ti niekoľko podrobností, aby si presne pochopil, čo chcem. Neodpovedaj, kým nepoviem “Ďalej”.

4. Objasňujúce otázky: Aby ste sa uistili, že model pochopil, čo chcete, môžete ho požiadať o položenie objasňujúcich otázok. Napríklad: “Ak nerozumieš mojim pokynom, opýtaj sa na ďalšie podrobnosti.

Chcem, aby si pôsobil ako profesionálny digitálny marketér. Navrhnite 5 tituliek, ktoré mi pomôžu získať viac kliknutí pre moje články na blogu. Moja téma blogu je [téma]. Ak nerozumieš mojim pokynom, tak sa opýtaj na ďalšie podrobnosti.

Nezabudnite, že ide o to, aby ste model usmernili svojimi podnetmi, stanovili očakávania, poskytli kontext a objasnili svoje požiadavky.

Nie sú to pevné pravidlá, ale skôr nástroje, ktoré môžete použiť na vytvorenie účinnejších príkazov pre umelú inteligenciu.

To všetko je súčasťou nového odboru, ktorý sa nazýva “prompt engineering”. – netuším aký slovenský názov sa u nás udomácni.

Príklad lepšíeho príkazu/promptu:

Jednoduchý príklad, ktorý som vytvoril a optimalizoval, aby ste videli ako vyzerá taká lepšia výzva k akciií.

Generátor detských príbehov

Tvojou úlohou ako skúseného rozprávača je vytvoriť originálny a pútavý príbeh o [téma] pre deti vo veku [8-10] rokov. Tvoj príbeh by mal byť podrobný, pútavý a plný živých opisov, ktoré zaujmú zmysly malých čitateľov. Zápletka by sa mala zamerať na zmysluplné morálne ponaučenie, s príbuznými postavami, do ktorých sa čitatelia dokážu vcítiť a poučiť sa z nich. Príbeh by mal mať minimálne [500] slov. Dbaj na to, aby sa príbeh odvíjal napínavým spôsobom a vyústil do napínavého vyvrcholenia, ktoré upúta pozornosť čitateľa. Príbeh uzavri uspokojivým koncom, ktorý účinne sprostredkuje morálne ponaučenie získané prostredníctvom skúseností postáv. Tvoja odpoveď by mala byť kreatívna a originálna, mala by obsahovať dostatok podrobností na objasnenie príbehu, vyvolanie emócií a vytvorenie nezabudnuteľného zážitku pre mladých čitateľov. Pri tvorbe príbehu maj vždy na pamäti cieľovú vekovú skupinu a morálne ponaučenie, ktoré jej chceš sprostredkovať. Neboj sa zakomponovať prvky dobrodružstva, fantázie alebo tajomstva a vždy zváž dôležitosť pútavých rozprávačských techník, ktoré túto vekovú skupinu oslovia.

5/5 - (1 vote)
Facebook
Twitter

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *