Problém so zápachom a neodtekajúca kanalizácia? Krtkovanie Nitra a okolie

Pravidelná starostlivosť o odtoky a kanalizáciu by mala byť jednou z prioritných činností v dome či byte. Nefungujúca likvidácia splaškov totiž môže pekne znepríjemniť život a priniesť veľa problémov nielen v podobe zápachu.

Krtkovanie v Nitre a okolí

Upchatý odpad býva prvým príznakom problémov na kanalizačnej prípojke, najmä ak sa k nemu pridá i dlhotrvajúci alebo neustále sa vracajúci zápach. V prípade upchatého odtokového potrubia v rámci domácnosti je možné problém riešiť svojpomocne bežnými prostriedkami – mechanickou alebo chemickou cestou. V prípade, že je však blokácia väčšieho rozsahu alebo sa po vyčistení situácia nezlepší, je vhodné privolať odborníkov. Tí dokážu spoľahlivo diagnostikovať konkrétny problém a realizovať potrebné čistenie alebo úpravy.

Kedy volať odborníkov na čistenie kanalizácie

Rozvody odpadov z domácnosti a kanalizácie vrátane kanalizačnej prípojky tvoria sústavu odvádzajúcu odpadnú (splaškovú) vody z domácnosti do verejnej siete. Všetky prvky tohto systému sú navrhnuté tak, aby bol prevažne tekutý odpad odvádzaný z objektu prirodzene a samospádom – rúry je vyspádované tak, aby maximálne využívalo tlak vody a gravitáciu. Problém môže nastať prakticky v ktoromkoľvek mieste, pričom môže dôjsť k ich upchatiu, prasknutiu alebo pretlačeniu z verejnej siete. Jednoduché opravy, výmeny či prečistenie na prístupných úsekoch je schopný previesť používateľ, odbornú pomoc by mal vyhľadať ak:

  • chce nechať skontrolovať celý kanalizačný systém až po napojenie prípojky preventívne
  • pozoruje symptómy upchatého odpadu (neodtekajúca, alebo veľmi pomaly odtekajúca voda, zápach z odpadov, nezvyčajné zvuky, nefungujúce splachovanie apod.)
  • dochádza k presakovaniu v mieste vedenia prípojky
  • neočakávaný spätný chod – z odpadov vyteká voda, splašky apod.

V súčasnej dobe sa k riešeniu blokácie alebo opravám na kanalizačnom systéme využíva niekoľko špecifických technologických nástrojov, ktoré urýchľujú a zefektívňujú celý proces. Ich aplikácia prináša nielen možnosť rýchleho a efektívneho zásahu, ale i veľmi účinnej prevencie.

Čo všetko možno v rámci týchto služieb očakávať

Moderné spoločnosti zaoberajúce sa čistením a starostlivosťou o kanalizáciu obytných objektov ponúkajú hneď niekoľko typov služieb, ktoré sa spravidla vzájomne kombinujú k dosiahnutiu požadovaných výsledkov. Ide o:

  • krtkovanie – alebo elektromechanické čistenie špeciálnym nástrojom, ktorý pomáha zachytávať nečistoty a odstraňovať blokácie rôzneho charakteru
  • vysokotlakové čistenie – využíva sa predovšetkým na potrubia, ktorým sa prispôsobí výkon vysokotlakového čerpadla a veľkosť trysky
  • TV monitoring – vykonáva sa obvykle po prečistení a slúži k odhaleniu vád, porúch, prasklín apod.

Subjekty zaoberajúce sa ponúkaním týchto služieb pôsobia väčšinou regionálne, najmä v prípade nečakaných havárií je totiž kľúčová ich dostupnosť.

Kam sa obrátiť pri havárii na kanalizácii v Nitre

Rovnako ako v ostatných regiónoch i službu v podobe čistenia kanalizácie Nitra ponúka hneď niekoľko firiem. Pri výbere je vhodného subjektu je tak rozhodujúca nielen kvalita, ale i ďalšie aspekty, ako je napríklad dostupnosť. Zatiaľ čo pravidelná údržba a diagnostika môžu byť realizované kedykoľvek (ak nenadväzujú na haváriu), ak však dôjde k zaplaveniu domácnosti splaškami alebo presakovaniu do pôdy, je lepšie voliť poskytovateľa, ktorý ponúka službu krtkovanie Nitra v predĺžených prevádzkových hodinách alebo ideálne nonstop.

5/5 - (1 vote)
Facebook
Twitter

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *